1:8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

  1. 「ただ」ってどこにあるんだろ、、、
  2. 「来た」っていうのはἦν かしら?

【口語訳】 彼は光ではなく、ただ、光についてあかしをするためにきたのである。

【新改訳改訂3】 彼は光ではなかった。ただ光についてあかしするために来たのである。

【新共同訳】 彼は光ではなく、光について証しをするために来た。

「ただ」ってどこにあるんだろ、、、「来た」っていうのはἦν かしら?

TOP